توصیه میشود جهت استفاده بهینه از سامانه از نسخه بروز مرورگرهای Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمائید.